Prima Pagina
 

Comunicat de presă

Pentru a răspunde necesității privind realizarea dialogului social dintre organizațiile milioanelor de pensionari și instituțiile centrale de stat, în martie 2000 Parlamentul a adoptat Legea nr.16 privind organizarea și funcționarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (C.N.P.V.).

Consiliului național al organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a organizat, în data de 26 Februarie 2018, o întâlnire a plenului Consiliului, în cadrul căreia au fost prezentate și dezbătute următoarele: Situația demografică din România – perspective viitoare, o informare privind activitatea din ultima perioadă a Consiliului național, acțiuni care vor fi întreprinse în 2018 de Consiliul național și consiliile județene ale organizațiilor pensionarilor, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2018, și de asemenea execuția bugetară pentru exercițiul financiar al C.N.P.V. ...

Citeste intregul mesaj

Mesajul Primului Ministru cu ocazia lucrărilor mesei rotunde cu tema "Consiliile județene ale persoanelor vârstnice la 14 ani de la înființare"

Domnule președinte/Domnilor președinți,
Stimați membri,

Aș dori pentru început să vă urez un sincer “La mulți ani!” și totodată să vă felicit pentru activitatea depusă în cei 14 ani de existență. Îmi pare foarte rău că în timpul acestor 14 ani a existat și o perioadă în care dumneavostra și cei pe care îi reprezentați ați fost ignorați, ați fost badjocoriți și poate chiar uitați.

Vreau să vă asigur că opinia dumneavoastră, ca reprezentanți ai atâtor pensionari, este foarte importantț în contextul relației dintre Guvern și cei vârstnici…

Citeste intregul mesaj

Obiective si actiuni pentru anul 2015

cnpv

 

  • Informarea, de câte ori este nevoie, a preşedintelui României, a primului-ministru şi a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituţiilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţilor şi primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;
  • Urmărirea aplicării reglementărilor referitoare la persoanele vârstnice şi sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;

Citeste mai mult

Obiective Generale ale C.N.P.V.

obiective generale

 

În vederea realizarii obiectivului propus, Consiliul National al Persoanelor Vârstnice:

 • Sprijinã institutiile statului în aplicarea recomandãrilor Adunãrii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmãreste realizarea lor;
 • Propune Guvernului programe privind ameliorarea continuã a conditiilor de viatã a persoanelor vârstnice;
 • Citeste mai mult

PROPUNERI PRIORITARE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ANUL 2015

Pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice propunem pentru anul 2015 aplicarea următoarelor măsuri:

 • Renunțarea la Pilonul 2 de pensii private sau cel puțin înghețarea plăților pentru o perioadă de 5 ani;
  Având în vedere ca pensiile private sunt garantate doar de statul român și nu și de statele de unde provin respectivele firme de asigurări, există riscul de producere a unor fraude care să păgubească statul român, în loc să fie un sprijin pentru suplimentarea veniturilor populației în favoarea fondului public de pensii, care se apreciază că va scădea prin îmbătrânirea populației și scăderea numărului de contributori.
 • Citeste mai mult

Pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice propunem pentru anul 2015 aplicarea următoarelor măsuri:

 • Renunțarea la Pilonul 2 de pensii private sau cel puțin înghețarea plăților pentru o perioadă de 5 ani;
  Având în vedere ca pensiile private sunt garantate doar de statul român și nu și de statele de unde provin respectivele firme de asigurări, există riscul de producere a unor fraude care să păgubească statul român, în loc să fie un sprijin pentru suplimentarea veniturilor populației în favoarea fondului public de pensii, care se apreciază că va scădea prin îmbătrânirea populației și scăderea numărului de contributori.
 • Creșterea graduală a punctului de pensie într-un interval de 5 ani, respectiv cu 2% pentru anul 2015, astfel încât să se ajungă anul acesta la 36,4% iar în final la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
  Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda CNPV. Luând în considerare problemele cu care se confruntă economia și societatea în ansamblul ei considerăm că această măsură poate fi luată gradual într-un interval de 5 ani.
 • Ridicarea plafonului la nivelul sumei de 1000 lei pentru reținerea contribuției la fondul de sănătate de către pensionari, față de 740 lei cât este în prezent;
  În acest mod pensia ar crește prin scăderea reținerilor pentru plata asigurărilor de sănătate, pe care nu le considerăm justificate având în vedere că pensionarii au contribuit la acest fond pe toată durata vieții active.
 • Acordarea dreptului pensionarilor de a redirecționa 2% din impozit;
  Așa cum pensionarilor le poate fi oprit în conformitate cu legea impozitul pe venit asemenea salariaților, tot asa considerăm că se poate institui și aplica măsura donări de către pensionari a 2% din impozitul pe venit.
 • Majorarea alocației pentru veterani cu cel puțin 70%;
  Având în vedere că numărul veteranilor de război și al urmașelor veteranilor este într-o continuă scădere prin iesirea din sistem pe cale naturală a beneficiarilor, efortul financiar nu ar fi foarte consistent din partea statului, dar ar fi o dovadă a recunoasterii importanței, a meritelor istorice și sacrificiului lor.
 • Corectarea actualelor liste de medicamente aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, în sensul introducerii pe lista medicamentelor gratuite a celor specifice persoanelor vârstnice pentru tratarea miocardiopatiilor, al tulburărilor de ritm cardiac, a astmului bronşic, valvulopatiilor, cordului pulmonar cronic, hemofiliilor, stenozelor, chistului hidatic, miopatiilor, hepatitelor, etc precum şi includerea unor vitamine pe lista medicamentelor compensate;
  Este necesar să fie avută în vedere polipatologia vârstei a treia la elaborarea listelor de medicamente compensate și gratuite, cunoscut fiind că vârstnicii sunt o categorie numeroasă de consumatori ai servicii lor de sănătate și implicit medicamente.
 • Respectarea drepturilor pentru anumite categorii de persoane prevăzute în legi speciale, cum ar fi: veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii militari, persoanele persecutate din motive politice, etnice, persoanele cu handicap, etc, în ceea ce priveşte gratuitatea integrală a medicamentelor şi a serviciilor medicale;
  Respectarea drepturilor categoriilor protejate prin lege este o obligație a statului a cărei aplicare trebuie permanent urmărită.
 • Admiterea participării unui reprezentant al CNPV din partea organizațiilor de pensionari, ca membru în Consiliul Economic și Social;
  Considerăm oportun ca un reprezentant al pensionarilor să participe în cadrul acestui for de dialog social pentru a le promova drepturile.
 • Aprobarea modificărilor Legii nr. 16 aflată pe agenda de lucru a Comisiei de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților;
  Este necesară adoptarea modificărilor Legii nr. 16/2000 pentru îmbunătățirea activității Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.