Prima Pagina
 

Informare

a Casei Naționale de Pensii Publice privind noutățile introduse de Legea nr. 47/2019 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, aplicarea, în anul 2019 a unor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, alte prevederi aplicabile în anul 2019.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de 5.163 lei.

Mențiune: noua valoare a câștigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 15 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie – 14 martie a.c. se va avea în vedere valoarea de 4.162 lei a câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, aprobată prin Legea nr. 3/2018.

Valoarea câștigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este: (4.162 x 10 zile/ 21 zile) + (5.163 x 11 zile/ 21 zile) = 4.686 lei.

Citește mai mult

Obiective Generale ale C.N.P.V.

obiective generale

În vederea realizarii obiectivului propus, Consiliul National al Persoanelor Vârstnice:

  • Sprijinã institutiile statului în aplicarea recomandãrilor Adunãrii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmãreste realizarea lor;
  • Propune Guvernului programe privind ameliorarea continuã a conditiilor de viatã a persoanelor vârstnice;
  • Urmãreste aplicarea reglementãrilor legale privind persoanele vârstnice si sesizeazã organele competente despre abaterile constatate;

Citeste mai mult

Obiective si actiuni pentru anul 2019

cnpv

  • Informarea semestrială și de câte ori este nevoie, a președintelui României, a primului-ministru și a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, prefecților și primarilor, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unii pensionari și persoane vârstnice;
  • Urmărirea modului de aplicare a reglementărilor referitoare la pensionari și persoanele vârstnice și sesizarea organelor competente despre abaterile constatate;
  • Citeste mai mult

PROPUNERI PRIORITARE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN ANUL 2019

Pentru îmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice propunem pentru anul 2019 aplicarea următoarelor măsuri:

  • Creșterea punctului de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Valoarea punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu brut luat utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost un drept câștigat de pensionarii români ulterior retras, dar care a rămas un deziderat și o propunere constantă pe agenda CNPV.
  • Corectarea actualelor liste de medicamente aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, în sensul introducerii pe lista medicamentelor gratuite a celor specifice persoanelor vârstnice pentru tratarea miocardiopatiilor, al tulburărilor de ritm cardiac, a astmului bronşic, valvulopatiilor, cordului pulmonar cronic, hemofiliilor, stenozelor, chistului hidatic, miopatiilor, hepatitelor, etc precum şi includerea unor vitamine pe lista medicamentelor compensate. Este necesar să fie avută în vedere polipatologia vârstei a treia la elaborarea listelor de medicamente compensate și gratuite, cunoscut fiind că vârstnicii sunt o categorie numeroasă de consumatori ai servicii lor de sănătate și implicit medicamente.
  • Citeste mai mult

Mesajul Primului Ministru cu ocazia lucrărilor mesei rotunde cu tema "Consiliile județene ale persoanelor vârstnice la 14 ani de la înființare"

Domnule președinte/Domnilor președinți,
Stimați membri,

Aș dori pentru început să vă urez un sincer “La mulți ani!” și totodată să vă felicit pentru activitatea depusă în cei 14 ani de existență. Îmi pare foarte rău că în timpul acestor 14 ani a existat și o perioadă în care dumneavostra și cei pe care îi reprezentați ați fost ignorați, ați fost badjocoriți și poate chiar uitați.

Vreau să vă asigur că opinia dumneavoastră, ca reprezentanți ai atâtor pensionari, este foarte importantț în contextul relației dintre Guvern și cei vârstnici…

Citeste intregul mesaj

Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice organizează concurs, în data de 18 martie 2019, ora 10ºº pentru ocuparea a două posturi vacante de expert (sociolog) în cadrul Secretariatul Tehnic, biroul ”Analize și studii”.

Salarizarea se asigură la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru personalul contractual din aparatul ministerelor.

Cererea de înscriere la concurs însoţită de: CV, copia actelor de studii (se vor prezenta și actele în original, pentru conformitate), copia carnetului de muncă și/sau extras revisal, adeverință medicală și cazier judiciar, se înregistrează la sediul instituţiei din str. George Vraca nr. 9, etaj 1, sector 1, Bucureşti (zona Sala Palatului), până în data de 14 martie 2019.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să fie absolvenți de studii superioare în unul din domeniile: sociologie sau asistență socială.

Relaţii suplimentare la telefon 021/312.44.31.

Descarcă anunțul în format PDFDescarcă bibliografia

CNPV

Str. George Vraca nr. 9, et. 1
sector 1, Bucuresti
010146 Romania

(021) 312.44.31

(021) 312.44.45

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.