ANTET CNOPPV

M E S A JUL

Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice pentru Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie 

          

Într-un an cu probleme deosebit de grave, care au afectat viața și traiul întregii populații a României, dar mai ales a pensionarilor, sărbătorim la 1 Octombrie, pentru a treizecea oară, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Prima zi a lunii octombrie, este desigur, și un bun prilej pentru autoritățile centrale și locale, pentru conducătorii politici ai acestora și nu numai, pentru a omagia și prețui pe cei care ani de zile și-au făcut datoria față de țară și față de generațiile actuale.

Este o zi în care trebuie reamintit că prezentul a fost construit pe baza eforturilor și sacrificiilor pe care pensionarii le-au făcut la timpul lor, ca pensionarii sunt un adevărat exemplu de respectare a unor valori morale esențiale, de voință puternică și iubire de țară. S-a spus pe bună dreptate că pensionarii și persoanele vârstnice prin vasta experiență acumulată reprezintă ,,Aurul alb” al țării.

Trăim cu toții vremuri deosebit de dificile, însă seniorii țării sunt cei care au cel mai mult de suferit, iar pentru nevoile lor nu s-a găsit întotdeauna rezolvarea așteptată.

Pandemia, care a lovit întreaga lume, a înrăutățit situația pensionarilor determinând excluziunea lor. Zeci de mii de pensionari nu au avut contact cu familia lor sau cu lumea exterioară în condițiile în care legătura socială este vitală pentru ei.

Pentru Consiliul National al Organizațiilor Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice, pentru asociațiile pensionarilor, această Zi Internațională a Persoanelor Vârstnice este mai mult decât o sărbătoare. Este prilej de a aminti că pensionarii sunt adesea defectuos percepuți, respinși, izolați și sunt victimele multor stereotipuri negative: ,,pensionarii sunt scumpi”, auzim adesea.

Consiliul National al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se preocupă continuu pentru ca Parlamentul și Guvernul să adopte măsuri care să asigure creșterea calității vieții seniorilor și respectarea drepturilor acestora, deoarece ei merită o bătrânețe liniștită și fără lipsuri.

Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale, dedicată persoanelor vârstnice, Consiliul Național urează tuturor pensionarilor și persoanelor vârstnice să se bucure de această zi, să aibă parte de multă sănătate, de respect și dragoste și de aprecierea întregii societăți românești.

LA MULȚI ANI!

Președinte

Preda Nedelcu

 

Deschide Documentul
ANTET CNOPPV

Nr. 592/08.06.2022

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Domnului ministru,

Marius – Constantin BUDĂI,

Stimate domnule ministru,       

     În temeiul prevederilor art. 1 alin. 3 din Legea 16/2000 repubIicată, în care se menționează: “inițiatorii proiectelor de acte norrnative care privesc pensionarii și/sau persoanele vârstnice au obligația să solicite avizul Consiliului Național, care este consultativ”, vă rugăm să dispuneți să se transmită Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice documentele recent inițiate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și aprobate de guvern, privind creșterea unor venituri ale pensionarilor.

     Suntem nevoiți să aflăm din mass-media diferite informații privind măsurile despre care facem vorbire și nu avem certitudinea că aceste informații sunt corecte, ceea ce ne pune în situația de a nu putea să răspundem corect la solicitările organizațiilor de pensionari.

Cu deosebită considerație,     

Președinte

Preda Nedelcu

Deschide Documentul

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE A CNOPPV

           Joi, 21 iulie 2022, a avut loc ședința lunară a membrilor Comisiei permanente a CNOPPV. La ședință au participat: Marius-Ilie Stanciu – secretar de stat MMSS, Adela Cojan – președinte CNAS, Attila Gyorgy – secretar de stat MF, Daniel Baciu – președinte CNPP, Dumitru Cojanu – președinte Federația „Unirea”, Ioan Hurdubaie – președinte ANCMRR-MAI, Neculai Băhnăreanu – președinte ANCMRRMAPN, Toma Neamțu – președinte UGPR, Ion Dănilă – președinte ANVR,  Emil Sgarbură-Frunză- președinte UVRUV.

            În Agenda de lucru a Comisiei, care a fost condusă de președintele Preda Nedelcu, au fost incluse următoarele:

 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței din data de 23 iunie 2022;
 2. Analiza „Dinamica sărăciei în rândul populației vârstnice din România”;
 3. Validarea alegerii vicepreședinților consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice din județele Călărași și Alba;
 4. Diverse

           Membrii Comisiei au dezbătut documentul principal „Dinamica sărăciei în rândul populației vârstnice din România”, iar în final au aprobat concluziile incluse în document și, de asemenea, propunerile făcute.

În partea a doua a ședinței, președinții federațiilor naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari au făcut aprecieri critice privind politicile sociale ale Guvernului, cu referire în special la pensia neîndestulătoare pentru a asigura pensionarilor un trai decent și au propus primului-ministru și ministrului Muncii o întâlnire cu președinții menționați pentru a putea transmite direct răspunsurile primite și măsurile acceptate care vor fi aduse la cunoștință pensionarilor.

Biroul de presă              

COMUNICAT

11.03.2022

 Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari solicită Guvernului să adopte, în regim de urgență, un act normativ care să instituie sancțiuni severe pentru unitățile economice și instituțiile care nu virează la bugetul statului contribuțiile de asigurări sociale, plătite de salariați din veniturile lor.

În anul 2020, de exemplu, 10 miliarde de lei, reprezentând contribuțiile de asigurări sociale plătite de salariați, nu au fost virate la buget, iar ANAF a iertat unitățile vinovate de această ilegalitate. Consecința: diminuarea fondului destinat plății pensiilor, disperarea pensionarilor și a angajaților, plătitorii contribuțiilor de asigurări sociale.

Dacă Guvernul nu va lua în considerare această cerere, federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari își rezervă dreptul de a apela, cum nu a făcut-o niciodată, la toate formele legale de protest, inclusiv chemarea Guvernului în instanță.

Suntem convinși că și confederațiile sindicale ale angajaților sprijină această cerere a federațiilor noastre.

Descarca Comunicat de presa 11 Martie 2022

09.08.2021

 SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului președinte al României
Klaus Werner IOHANNIS,

Doamnei Anca Dana DRAGU,
președintele Senatului, 

Domnului Ludovic ORBAN,
președinte al Camerei Deputaților,

Domnului Florin CÂȚU,
prim-ministru al Guvernului

Doamnei Raluca TURCAN,
ministrul Muncii și Protecției Sociale

          De mai multe ori federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari din toată țara au prezentat în scris – președintele României, primul ministru, miniștrii au refuzat cu obstinație dialogul „față în față” cu reprezentanții acestora – revendicări menite să amelioreze traiul milioanelor de pensionari, „aurul alb” al societății românești. Din păcate, demersurile federațiilor și ale organizațiilor de pensionari au rămas fără rezultat.

           Pensionarii sunt considerați, chiar și de unii demnitari cu rang înalt, un balast social. În campaniile electorale însă pensionarii sunt „bunicii și părinții noștri care ne-au lăsat moștenire o impresionantă avuție națională la realizarea căreia au muncit în condiții grele”.

          Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari, care reprezintă cei aproape 5 milioane de pensionari de asigurări sociale de stat, având în vedere scumpirea costului vieții și realitățile din economia națională a țării, cer Guvernului să dispună măsuri pentru:

 • procesul de recalculare a pensiilor să înceapă până la sfârșitul anului 2021, fără a se aștepta scanarea și transferarea în calculatoare a datelor din dosarele de pensii, aflate în custodia caselor teritoriale de pensii întrucât această operație de transfer/evaluare nu modifică cu nimic pensiile aflate în plată, ci doar justifică întârzieri ale recalculării;
 • indexarea pensiilor în luna septembrie a. c., având în vedere prevederilor Legii în vigoare nr. 263/2010 pentru a se stopa scăderea puterii de cumpărare, determinată de creșterea continuă a prețurilor la produsele alimentare de bază și a costurilor utilităților;
 • introducerea impozitului progresiv, cu cote rezonabile, pentru toate tipurile de venituri care depășesc 4.000 de lei. Se știe că în toate țările membre ale UE se aplică acest tip de impozit;
 • stabilirea corectă a numărului real al pensionarilor pe baza stagiului de cotizare. În statistica CNPP este menționat numărul a 230.000 de pensionari de invaliditate (medicală) gradul III, care sunt și salariați cu de 4 ore de muncă și sunt considerați pensionari;
 • modificarea actului normativ care permite ANAF să stingă datoriile provenind din contribuțiile de asigurări sociale plătite de angajați și nevirate la buget de unitățile debitoare;
 • abrogarea Legii 411/2004 privind înființarea fondurilor de pensii obligatorii, administrate de firme private – Pilonul II întrucât sistemul este eficient doar pentru administratorii fondurilor:
 • fragmentarea contribuțiilor de asigurări sociale plătite de salariați din veniturile lor încalcă principiile în baza cărora este organizat și funcționează sistemul public de pensii;
 • angajații care doresc o a doua pensie pot să o obțină, conformându-se prevederilor Legii nr. 204/2006 privind realizarea de pensii bazate pe conturi individuale, cu contribuție din veniturile proprii, voluntară și administrare privată.
 • abrogarea dispozițiilor legale în vigoare care permit acordarea de fonduri unităților sanitare private din Fondul național al sistemului public de sănătate, ceea ce provoacă slăbirea sistemului public de sănătate și limitarea accesului la tratamente gratuite a populației, lipsită de resurse financiare.
 • respectarea de către instituțiile centrale de stat a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 16/2000 privind realizarea dialogului social la nivel național cu reprezentanții organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice.

Președinte                    Președinte                    Președinte

Preda Nedelcu             Toma Neamțu             Dumitru Cojanu

Deschide Documentul

       În data de 27 mai a.c. a avut loc ședința Comisiei Permanente a Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

       Unul dintre subiectele luate în dezbatere a fost nevoia întreprinderii de demersuri pentru modificarea unor articole din Legea nr. 207/2015, în acest sens s-a prezentat o notă în care s-a menționat:

Din analiza contului de execuție a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat al anului 2020 (anexa nr. 2), rezultă că din totalul 116,01 miliarde lei (col. 3), drepturi constatate numai 80,76 miliarde lei (col. 6), adică 69,6% au fost virate la Casa Națională de Pensii Publice prin sistemul ANAF, iar restul de 35,25 miliarde lei angajatorii nu au fost încasate de ANAF. Se știe că în declarațiile 112 se arată de fiecare angajator care sunt contribuțiile pe care are obligația să le plătească. Deci, a declarat că trebuie să plătească suma de 116,01 miliarde lei, dar au plătit mult mai puțin.

Suma de 12,05 miliarde lei care a fost stinsă de ANAF, pe alte căi decât încasările, precum și creanțele bugetare pe care angajatorii le aveau de plătit pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentau, de fapt, resurse pentru creșterea valorii punctului de pensie conform legii. Se știe cum a fost situația anul trecut că în loc să se acorde punctul de pensie de 1.775 de lei, s-a acordat numai 1.442 de lei, mai puțin cu 26% din cauza acestor redirecționări de sume, așa după cum au fost arătat mai sus.

Datorită nerespectării prevederilor legale, anual, au crescut restanțele contribuțiilor asigurărilor sociale, așa-zise istorice, care au ajuns la sfârșitul anului (31.12.2020) la suma de 23,20 miliarde lei, sumă cu care a fost afectată sustenabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat. Trebuie să menționăm că de-a lungul anilor, aceste datorii istorice au fost treptat anulate.

În ședință s-a cerut ca art. 167 din Legea 207/2015, în care se prevede că „prin compensare se sting creanțele statului … reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului consolidat, cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat” să fie modificat.

                                                                          Președinte, Preda Nedelcu

Comunicat de presă

Federaţia Naţională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională „Unirea” a Pensionarilor din România vor acţiona în judecată Guvernul României pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind majorarea punctului de pensie cu 40%.

In acest sens cele trei federaţii reprezentative ale pensionarilor din România, care apără interesele celor 5 milioane de pensionari civili, organizează o CONFERINŢĂ DE PRESĂ in data de 7 iulie, ora 10:00 am, în sala de şedinţe din Bucureşti, sector 1, strada George Vraca nr. 9, etaj 1, pentru a comunica intenţiile celor trei federaţii.

Acestea deţin informaţii importante privind atât posibilităţile de finanţare pentru susţinerea acestei creşteri, cât Si intenţiile Guvernului de a nu aplica prevederile Legii pentru a folosi resursele financiare în alte scopuri.

Următorul pas va fi ieşirea in Piaţa Victoriei şi pichetarea prefecturilor în toate judeţele.

Aşteptăm confirmarea participării.

Deschide articol complet

10 iunie 2020

Comunicat de presă:

Federația Națională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România și Federația Națională „Unirea” a Pensionarilor din România, având în vedere declarațiile oficiale contradictorii referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind majorarea punctului de pensie începând cu data de 1 septembrie a.c., au solicitat primului-ministru, Ludovic Orban, o întâlnire cu reprezentanții celor cinci milioane de pensionari, pentru clarificări în data de 27 mai, la care s-a făcut revenire în data de 3 iunie.

Deoarece primul-ministru nu a dat nici un răspuns solicitărilor noastre, așa cum a făcut și cu petiția noastră din februarie a.c., cele trei federații au hotărât să organizeze un miting de protest în piața Victoriei din capitală.

În aceeași zi, la aceeași oră, organizațiile teritoriale ale celor trei federații vor organiza pichetarea prefecturilor.

La această acțiune de protest vom solicita respectarea prevederilor legale privind majorarea pensiilor.

Deschide articol complet

03.06.2020
Destinatar: Guvernul României
Domnului Prim – Ministru
Ludovic Orban

Domnule Prim – Ministru,

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari sunt  nevoite să revină la solicitarea pe care v-am transmis-o în data de 27 mai a.c. pentru o întâlnire de urgență cu dumneavoastră de în vederea clarificării cuantumului punctului de pensie prevăzut în Legea nr. 127/2019.

Aceste clarificări sunt așteptate de organizațiile celor 5 milioane de pensionari, iar noi ne-am angajat să le transmitem imediat după întâlnirea cu dumneavoastră.

În cazul în care întâlnirea pe care v-o solicităm nu va avea loc de urgență, ne vom conforma prevederilor statuare privind acțiunile de protest.

Deschide articol complet

Domnule Prim – Ministru,

De mai mult timp, în mass-media continuă să apară declarații ale reprezentanților guvernamentali în care se susține ideea că prevederea din Legea 127/2019, referitoare la majorarea punctului de pensie, la 1 septembrie a.c., nu se va putea respecta.

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor celor peste cinci milioane de pensionari consideră ca inacceptabile aceste declarații și vă solicită, domnule Prim – Ministru, să includeți de urgență în agenda dumneavoastră de lucru o întâlnire cu președinții federațiilor naționale reprezentative pentru clarificări, care vor fi comunicate tuturor organizațiilor de pensionari din țară.

Vă asigurăm că avem suficiente argumente și temeinică motivație pentru a justifica solicitarea noastră.

Menționăm că vom informa organizațiile de pensionari și în situația în care acest demers nu se va realiza

Deschide articol complet

I N F O R M A R E din data de 28 Aprilie 2020.

Încă de la impunerea restricțiilor de circulație ale persoanelor vârstnice în contextul epidemiei de Coronavirus în România, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a realizat numeroase demersuri către autoritățile statului exprimându-și nemulțumirea față de restricțiile impuse persoanelor vârstnice prin ordonanțele militare în vigoare și a cerut în repetate rânduri revizuirea măsurii prin care se alocă intervalul orar 11:00-13:00 pentru deplasarea celor cu vârste de peste 65 de ani.

Deschide articol complet
Antet C.N.P.V.

Adresa  Nr. 243 / 21 aprilie 2020

 Domnului Președinte al României, Klaus Werner IOHANNIS

Stimate domnule președinte,

Prin prezenta revenim la solicitarea noastră formulată prin adresa nr. 221 din 8 aprilie și având în vedere sesizările primite de la persoane în vârstă de peste 65 ani, din întreaga țară, referitoare la orarul (11:00-13:00) în care se pot deplasa pentru cumpărături și pentru rezolvarea unor probleme medicale, orar pe care îl consideră insuficient,

Vă adresăm rugămintea, stimate domnule președinte, să dispuneți ca în Ordonanța pentru prelungirea Stării de urgență, aflat în curs de elaborare, să se includă cel puțin trei ore (10:00 -13:00) în care acești vârstnici se pot deplasa. Solicitarea noastră ține seama de faptul că persoanelor vârstnice în cauză le este necesar un timp mai mare pentru a se deplasa, fie pe jos sau cu mijloace de transport public. De asemenea, solicităm și două ore pentru realizarea nevoii de mișcare a persoanelor vârstnice între orele 18.00-20.00, justificând aceasta pe baza considerentelor medicale preexistente ce recomandă și mișcarea.

În contextul acestei pandemii, mulțumim pentru efortul depus de către toate instituțiile statului în vederea protejării celor mai vulnerabili cetățeni ai țării și în numele lor vă rugăm să aprobați propunerea de mai sus.

Vă rugăm, domnule președinte, să acceptați expresia deosebitei noastre considerații,

                                                                       Președinte,

                                                                       Prof. jurist. Toma Neamțu                                                                                                                 

Descarca documentul PDF
Antet C.N.P.V.

COMUNICAT  DE  PRESĂ Nr. 244 /21 aprilie 2020

Președinții federațiilor organizațiilor de pensionari, reprezentative la nivel național, membre ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice – Federația Națională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România, Federația Națională „Unirea” a Pensionarilor din România, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI, Asociația Națională a Veteranilor de Război și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașilor Veteranilor,

Protestează împotriva discriminării introduse prin ordonanțe militare  care permite „circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței /gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00”, considerând a fi o măsură care încalcă un drept constituțional și totodată un atac la demnitatea umană a vârstnicilor.

Chiar trecând peste cele de mai sus și acceptând că măsura neconstituțională a fost luată pentru o perioadă scurtă de timp, intervalul de două ore s-a dovedit a fi total insuficient, în special în metropolele mari, unde doar deplasarea spre și de la magazin poate depăși acest interval.

Așteptăm ca această măsură să fie revizuită.

Președinte,Prof. jurist Toma Neamțu

08 aprilie 2020

Domnului Președinte al României, Klaus Werner IOHANNIS

Stimate domnule președinte,

Având în vedere sesizările primite de la persoane în vârstă de peste 65 ani, din întreaga țară, referitoare la orarul (11:00-13:00) în care se pot deplasa pentru cumpărături și pentru rezolvarea unor probleme medicale, orar pe care îl consideră insuficient,

Vă adresăm rugămintea, stimate domnule președinte, să dispuneți ca în noul Decret  pentru prelungirea Stării de urgență, aflat în curs de elaborare, să se includă cel puțin trei ore în care acești vârstnici se pot deplasa. Solicitarea noastră ține seama de faptul că persoanelor vârstnice în cauză le este necesar un timp mai mare pentru a se deplasa, fie pe jos sau cu mijloace de transport public.

În contextul acestei pandemii, mulțumim pentru efortul depus de către toate instituțiile statului în vederea protejării celor mai vulnerabili cetățeni ai țării și în numele lor vă rugăm să aprobați propunerea de mai sus.

Vă rugăm, domnule președinte, să acceptați expresia deosebitei noastre considerații,                                                  

Președinte,    Prof. jurist. Toma Neamțu

Vicepreședinte – Preda Nedelcu

Descarca documentul PDF

C O M U N I C A T

25 Martie 2020

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari din România – Federația Națională a Pensionarilor, Uniunea Generală a Pensionarilor și Federația Națională Unirea a Pensionarilor –  membre ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, propun Ministerului Afacerilor Interne să reconsidere, din respect pentru demnitatea pensionarilor și persoanelor vârstnice, dispozițiile art. 2 din Ordonanța militară nr.3/2020; aceștia urmând a se deplasa pentru rezolvarea nevoilor medicale și alimentare în cursul zilei, fără un program prestabilit.

Solicităm acest fapt pentru a se evita interpretarea unei discriminări pe criteriul vârstei.

                                                              Președinte CNPV,

                                                                Toma NEAMȚU

Descarca document PDF

 

În ședința din luna septembrie a Comisiei Permanente a CNPV reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice au prezentat modificările aduse de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, printre care și noua formulă de calcul a pensiilor de stat.

*Click pe imagine pentru a descărca documentul.

Întâlnire la Cotroceni

În data de 19 Februarie 2020, o delegație din partea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost primită la Palatul Cotroceni de către consilierii prezidențiali Cosmin-Ştefan Marinescu (Departamentul Politici Economice și Sociale) și Dan-Andrei Muraru (Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă). Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost reprezentat de domnul Toma Neamțu (președinte CNPV), domnul Preda Nedelcu (vicepreședinte CNPV) și de către domnul Dumitru Cojanu (membru CNPV).

Principalele teme de discuție abordate au fost:

 • respectarea necondiționată a prevederile Legii pensiilor aprobată de Parlament, privind creșterea la 1 septembrie 2020 cu 40% a valorii punctului de pensie;
 • interzicerea fragmentării contribuției pentru fondul de pensii publice, plătite de angajați pentru a se asigura sumele necesare majorării pensiilor din acest sistem;
 • aprobarea impozitării progresive a pensiile mai mari de 10.000 de lei;
 • aprobarea ca pensia minimă de asigurări sociale să beneficieze de regimul de majorare al celorlalte pensii, din sistemul public;
 • acordarea a 25% din pensia soțului decedat urmașului, indiferent de cuantumul pensiei acestuia;
 • susținerea propunerilor federațiilor organizațiilor de pensionari pentru modificarea și completarea art. 32 alin. (1) din Legea nr. 502/2004 privind înființarea și organizarea asociațiilor de pensionari cu precizarea obligativității autorităților administrației publice locale de a asigura spațiile pentru sediile asociațiilor și federațiilor pensionarilor;
 • acordarea dreptului de a călătorii gratuit pe CFR pensionarilor în vârstă de peste 70 de ani.

La acestea s-au adaugat nemulțumirea și revolta pensionarilor față de intenția Guvernului de a nu acorda la 1 septembrie 2020 creșterea prevăzută de Legea nr. 127/2019 a valorii punctului de pensie de 1.775, precum și modificarea Legii nr. 95/2006, care privatizează sistemul public de sănătate, ceea ce reprezintă pentru pensionari imposibilitatea cerută de a beneficia de îngrijirile medicale la care, conform Constituției României, au dreptul în mod gratuit.

În urma acestei întâlniri ne exprimăm speranța că președintele României, domnul Klaus Iohannis, va recomanda în regim de urgență măsuri eficiente, susținute și reglementate de acte normative, pentru îmbunătățirea reală și substanțială a nivelului de trai al vârstnicilor.

Președinte CNPV
Toma NEAMȚU

Obiective Generale ale C.N.P.V.

În vederea realizarii obiectivului propus, Consiliul National al Persoanelor Vârstnice:

 • Sprijinã institutiile statului în aplicarea recomandãrilor Adunãrii Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmãreste realizarea lor;
 • Propune Guvernului programe privind ameliorarea continuã a conditiilor de viatã a persoanelor vârstnice;
 • Urmãreste aplicarea reglementãrilor legale privind persoanele vârstnice si sesizeazã organele competente despre abaterile constatate;
Citesti mai mult

INFORMARE

a Casei Naționale de Pensii Publice privind noutățile introduse de Legea nr. 47/2019 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, aplicarea, în anul 2019 a unor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, alte prevederi aplicabile în anul 2019.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de 5.163 lei.

Mențiune: noua valoare a câștigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 15 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie – 14 martie a.c. se va avea în vedere valoarea de 4.162 lei a câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, aprobată prin Legea nr. 3/2018.

Valoarea câștigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2019 este: (4.162 x 10 zile/ 21 zile) + (5.163 x 11 zile/ 21 zile) = 4.686 lei.

Citesti mai mult