COMUNICAT

11.03.2022

 Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari solicită Guvernului să adopte, în regim de urgență, un act normativ care să instituie sancțiuni severe pentru unitățile economice și instituțiile care nu virează la bugetul statului contribuțiile de asigurări sociale, plătite de salariați din veniturile lor.

În anul 2020, de exemplu, 10 miliarde de lei, reprezentând contribuțiile de asigurări sociale plătite de salariați, nu au fost virate la buget, iar ANAF a iertat unitățile vinovate de această ilegalitate. Consecința: diminuarea fondului destinat plății pensiilor, disperarea pensionarilor și a angajaților, plătitorii contribuțiilor de asigurări sociale.

Dacă Guvernul nu va lua în considerare această cerere, federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari își rezervă dreptul de a apela, cum nu a făcut-o niciodată, la toate formele legale de protest, inclusiv chemarea Guvernului în instanță.

Suntem convinși că și confederațiile sindicale ale angajaților sprijină această cerere a federațiilor noastre.

 

   Președinte                   Președinte                   Președinte

Preda Nedelcu               Toma Neamțu             Dumitru Cojanu