Asistenta persoanelor vârstnice în unitatile medico-sociale
Parteneriatul public-privat în asigurarea retelei de suport pentru persoanele vârstnice
Pensiile în tarile Uniunii Europene si propuneri de masuri pentru România
Stadiul aplicarii standardelor de calitate la îngrijirea vârstnicilor si a masurilor din Strategia nationala privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice
Situatia persoanelor vârstnice din mediul rural si forme de sprijin pentru acestea
Calitatea vietii persoanelor vârstnice din România, în contextul integrarii în Uniunea Europeana
Anexa 1 - Speranta de viata la nastere, la 60 ani si la 80 ani, pentru statele membre ale Uniunii Europene, pe intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Anexa 2 - Ritmul mediu de modificare a populatiei totale, de 60 ani si peste si de 80 ani si peste, pentru statele membre ale Uniunii Europene si în intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-20501
Anexa 3 - Indexul de imbatrânire , pentru statele membre ale Uniunii Europene în intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Anexa 4 - Vârsta medie, pentru statele membre ale Uniunii Europene si în intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Anexa 5 - Rata de dependenta, pentru statele membre ale Uniunii Europene si în intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Anexa 6 - Procentul populatiei de 80 ani si peste, fata de populatia totala si al populatiei de 60 ani si peste, pentru statele membre ale Uniunii Europene în intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Anexa 7 - Raport de masculinitate calculat la populatia de 60 ani si peste si la populatia de 80 ani si peste pentru statele membre ale Uniunii Europene în intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Anexa 8 - Situatia numarului mediu de pensionarii de asigurari sociale de stat, pe judete si a pensiei medii în anul 2007
Anexa 9 - Procentul persoanelor vârstnice (de 60 ani si peste ) care sunt casatorite, sunt singure, locuiesc cu alte rude, locuiesc cu non-rudele sau în alte aranjamente de locuit
Baza de date cu unitatile care asista persoanele vârstnice aflate în dificultate
Anexa 1 - Institutii de asistenta sociala pentru persoane varstnice
Anexa 2 - Asociatiile si fundatiile din Romania care realizeaza programe pentru persoane varstnice si unitatile de asistenta medico-sociala
Consolidarea sistemului public de pensii din România
Situatia socio-economica a persoanelor vârstnice din România si din tari ale Uniunii Europene
Anexa 1 - Indicii pensiei medii reale a pensionarilor de asigurari sociale de stat în perioada 1990-2007
Anexa 2 - Venitul mediu net lunar al persoanelor de 65 ani si peste, pe total si pe sexe, în statele Uniunii Europene, în anul 2006
Anexa 3 - Rata de saracie pentru persoanele de 65 ani si peste, total si pe sexe în anul 2006
Anexa 4 - Procentul cheltuielilor pentru protectia sociala în produsul intern brut în anul 2006
Anexa 5 - Procentul cheltuielilor de prestatii sociale pentru persoane vârstnice si supravietuitori ca % în totalul prestatiilor sociale si ca % în produsul intern brut în anul 2005
Anexa 6 - Tabel cu vârstele legale de pensionare în statele membre ale Uniunii Europene în anul 2007
Anexa 7 - Procentul cheltuielilor pentru pensii în produsul intern brut în anul 2006
Anexa 8 - Rata de înlocuire în statele Uniunii Europene în anul 2007
Anexa 9 - Evolutia numarului persoanelor vârstnice, pe sexe si transe de vârsta, în perioada 1950-2050, la nivel mondial
Anexa 10 - Rata de dependenta, pentru statele membre ale Uniunii Europene
Anexa 11 - Rata de activitate a populatiei de 65 ani si peste
Sistemul de sanatate - România în context european
Anexa - Sinteza cu aspectele identificate la nivel de judet de consiliile persoanelor vârstnice
Îmbatrânirea populatiei în context european si în România
Evolutia numarului persoanelor vârstnice, pe sexe si transe de vârsta, în perioada 1950-2050, la nivel mondial
Speranta de viata la nastere, la 60 ani si la 80 ani, total, masculin si feminin pentru statele membre ale Uniunii Europene si pentru intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Ritmul mediu de modificare a populatiei totale, de 60 ani si peste si de 80 ani si peste, pentru statele membre ale Uniunii Europene si pentru intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Indexul de imbatrânire, pentru statele membre ale Uniunii Europene si pentru intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Vârsta medie, pentru statele membre ale Uniunii Europene si pentru intervalele de prognoza: 2005-2010, 2025-2030, 2045-2050
Rata de dependenta demografica, pentru statele membre ale Uniunii Europene
Evolutia raportului de masculinitate la nivel mondial si european în perioada 1950-2050
Venitul mediu net lunar al persoanelor de 65 ani si peste, pe total si pe sexe, în statele Uniunii Europene, în anul 2006
Rata de activitate a populatiei de 65 ani si peste
Populatia pe grupe mari de vârsta, medii si regiuni în cele 4 variante de prognoza, în anul 2025
Indicii pensiei medii reale a pensionarilor de asigurari sociale de stat în perioada 1990-2007
Îngrijirea de lunga durata a persoanelor vârstnice în tarile Uniunii Europene si în România
Implicarea societatii civile ca factor activ de suport social pentru ameliorarea calitatii vietii persoanelor vârstnice
Anexa - ACTIVITATI de voluntariat desfasurate de persoanele vârstnice în unele judete si sectoarele Municipiului Bucuresti
Organizarea si functionarea institutiilor de asistenta sociala
Coordonatele nivelului de trai al pensionarilor din Romania
Anexa1 - Numarul de pensionari de asigurari sociale de stat, pe judete la nivelul lunii mai 2009
Anexa2 - Valoarea cosului mediu efectiv de consum al gospodariilor de pensionari
Anexa3 - Gruparea pensionarilor de asigurari sociale de stat si agricultori pe niveluri de pensii*) si pe categorii, MAI 2009
Anexa3.1 - Gruparea pensionarilor de asigurari sociale de stat pe niveluri de pensii*) si pe categorii, MAI 2009
Anexa3.2 - Gruparea pensionarilor agricultori pe niveluri de pensii*) si pe categorii, MAI 2009
Anexa4 - Propunere privind cosul minim de consum lunar pentru pensionarul singur din mediul urban, la nivelul preturilor lunii mai 2009
Anexa5 - Majorarile de preturi la principalele produse alimentare, nealimentare si servicii care au condus la scaderea puterii de cumparare a pensionarilor în perioada octombrie 2008 - mai 2009
Violenta asupra persoanelor vârstnice
Cosul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice 2009
Anexa1 - Gruparea pensionarilor de asigurari sociale de stat si agricultori pe niveluri de pensii*) si pe categorii, mai 2009
Anexa2 - Propunere privind cosul minim de consum lunar pentru pensionarul singur din mediul urban, la nivelul preturilor lunii mai 2009
Respectarea drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice din România în contextul apartenentei la Uniunea Europeana
Îmbatrânirea populatiei - o provocare pentru sistemul public de sanatate
Evolutia sistemului national de pensii în perioada 1990-2009
Anexa1 - Tabel cu vârstele legale de pensionare în statele membre ale Uniunii Europene în anul 2007
Anexa2 - Evolutia valorii punctului de pensie din sistemul asigurarilor sociale de stat în perioada 2001-2009
Anexa3 - Evolutia procentului pensiilor de asigurari sociale in PIB (%), a totalului venituri si cheltuieli de asigurari sociale de stat în perioada 2001-2008
Anexa4 - Evolutia procentului cheltuielilor cu pensiile în PIB, în tarile membre ale Uniunii Europene, în perioada 1995-2006
Anexa5 - Evolutia populatiei vârstnice, pe sexe si medii în perioada 1990-2009
Anexa6 - Evolutia populatiei totale si a a numarului de pensionari pe categorii în perioada 1990-2009
Anexa7 - Evolutia pensiei medii, a raportului pensie medie-salariul mediu net, pe categorii si a puterii de cumparare fata de octombrie 1990 în perioada 1990-2009
Inovatia în serviciile de asistenta sociala si sanatate acordate persoanelor vârstnice
Evolutia numarului de pensionari si a cuantumului pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat si agricultori în anul 2009
Anexa1 - Evolutia numarului de pensionari de asigurari sociale de stat, pe transe de cuantum a pensiei si pe categorii, în anul 2009
Anexa2 - Evolutia cuantumului pensiei medii de baza si a altor indicatori statistici în anul 2009
Anexa3 - Evolutia numarului de pensionari agricultori, pe transe de cuantum a pensiei si pe categorii, în anul 2009
Anexa4 - Evolutia numarului de pensionari de asigurari sociale de stat si agricultori, pe transe de cuantum a pensiei si pe categorii, în anul 2009
Anexa5 - Evolutia principalelor categorii de pensii, in anul 2009, comparativ cu anul 2008
Anexa6 - Gruparea pensionarilor de asigurari sociale de stat pe niveluri de pensii si pe categorii, DECEMBRIE 2009
Anexa7 - Gruparea pensionarilor agricultori pe niveluri de pensii si pe categorii, DECEMBRIE 2009
Anexa8 - Gruparea pensionarilor de asigurari sociale de stat si agricultori pe niveluri de pensii si pe categorii, DECEMBRIE 2009