1. Reglementarea, organizarea si functionarea sistemului national de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice
2. Eficienta actiunilor politiei de proximitate adresate persoanelor vârstnice
3. Comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în anul 2010
4. Excluziunea sociala a persoanelor vârstnice
5. Modele de bune practici în asistenta sociala a persoanelor vârstnice
6. Devianta sociala si masuri pentru diminuarea efectelor sale asupra securitatii persoanelor vârstnice
7. Evolutia numarului de pensionari si a cuantumului pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat si agricultori în semestrul I 2011
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
Anexa5
Anexa6
Anexa7
Anexa8
8. Aspecte ce privesc asistenta sociala ca modalitate de respectare a egalitatii de sanse si apararea drepturilor persoanelor vârstnice
9. Conditia femeii varstnice din România în context national si european
10. Situatia socio-economica a persoanelor vârstnice din România si din tarile Uniunii Europene -prezent si perspective de evolutie-
11. Saracia si standardul de viata al persoanelor varstnice din Romania
12. Contributia mass-media la informarea institutiilor responsabile în vederea solutionarii problemelor persoanelor vârstnice
13. Functionarea sistemului actual de acordare a medicamentelor în regim gratuit si compensat
14. Coordonatele nivelului de trai al pensionarilor din România
15. Cosul minim de consum lunar pentru persoanele vârstnice
16. Modalitati de finantare pentru sistemul public de sanatate - prezent si perspective