2023 - Analize si studii elaborate

Descarca Accesul-pv-la-servicii-de-sanatate-Februarie-2023.pdf

CAPITOL I
Calitatea vieții pensionarilor și persoanelor vârstnice.
1.1 Abordări conceptuale ale calității vieții.
1.2 Sănătatea – Componenta esențială a calității vieții vârstnicilor.
CAPITOL II
Schimbări majore la nivelul sistemului de sănătate din România.
2.1. Cauzele îmbătrânirii globale asupra sistemelor naționale de sănătate.
2.2. Sistemul de sănătate din România.
2.3. Nevoile medicale ale vârstnicilor.
2.4. „Îmbătrânirea sănătoasă” (healthy ageing).
2.5. Anchete sociologice privind starea de sănătate a populației.
Concluzii.
Bibliografie.

Dr. Elena-Lidia DINU
Irina ENACHE
Februarie, 2023

Descarca Analiza-privind-evolutia-pensiilor-din-Romania-2012-2022-Martie-2023.pdf

I. Introducere.
II. Principalele cifre despre pensii din ultimul deceniu.
2.1. Valoarea punctului de pensie.
2.2. Evoluția numărului de pensionari în perioada 2012-2022.
2.3. Puterea de cumpărare în perioada 2012 -2022.
2.4. Inflația în perioada 2012-2022.
III. Concluzii.
IV. Bibliografie.

Martie, 2023
Oreste CALIPOLITIS

Descarca Educatia-non-formala-in-randul-pv.pdf

Introducere
CAP. I: Terminologie: educație formală, non-formală și informală
CAP.II: Educația non-formală și calitatea vieții persoanelor vârstnice
2.1. Participarea la educația non-formală prin politicile implementate de către angajatori
2.2. Participarea la educația non-formală la nivel de societate și viață individuală 
CAP. III: Concluzii și recomandări
Bibliografie

APRILIE, 2023
Dr. Elena-Lidia DINU

Descarca ILD-a-varstnicilor-din-Romania-si-din-alte-state-europene.pdf

CUPRINS
INTRODUCERE 

CAP. I – ÎNGRIJIREA DE LUNGĂ DURATĂ A VÂRSTNICILOR DIN ROMÂNIA 
1.1.Tendințe demografice și sociale în România
1.2. Definiții și concepte

CAP. II – ÎNGRIJIREA DE LUNGĂ DURATĂ ÎN UNELE STATE EUROPENE – MODELE DE BUNE PRACTICI
2.1. Polonia
2.2. Republica Cehă
2.3. Olanda
2.4. Suedia
2.5. Spania

CAP. III – IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA SISTEMELOR DE ÎNGRIJIRI DE LUNGĂ DURATĂ

CAP. IV – ASUMAREA ROLULUI DE ÎNGRIJITOR ÎNTRE OPȚIUNE PERSONALĂ ȘI OBLIGAȚIE FAMILIALĂ

CAP. V – CONCLUZII ȘI PROPUNERI

VII. BIBLIOGRAFIE

IUNIE, 2023
Irina ENACHE

Standardul-de-viata-al-familiilor-de-pens-si-pers-varstnice-din-Romania.pdf

I. Introducere
II. Elemente de metodologia cercetării
III. Analiza datelor și interpretarea rezultatelor
3.1. Caracteristicile socio-demografice ale respondenților
3.2. Analiza răspunsurilor
3.3. Limitele și direcțiile viitoare ale cercetării
IV. Concluzii și propuneri
V. Bibliografie
VI. Anexe

 Iulie, 2023

Acces pers. varstnice din mediul rural la serv. medicale.pdf

I.FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ SĂNĂTATEA ȘI CALITATEA VIEȚII
PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN MEDIUL RURAL

1.1. Îmbătrânirea populației
1.2. Migrația
1.3. Marginalizarea 
1.4. Singurătatea
1.5. Venituri și consum
1.6. Boli și afecțiuni
II.PROBLEMATICA SERVICIILOR MEDICALE DIN MEDIUL RURAL
III.CONCLUZII ȘI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

 Iulie, 2023

 

Analiza veniturilor din pensii ale pv in functie de gen - 2022.pdf

I. INTRODUCERE
II. NIVELUL VENITURILOR PE CATEGORII DE GEN, ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI VÂRSTNICE DIN ROMÂNIA
III. ANALIZA CUANTUMULUI PENSIILOR PE CATEGORII DE GEN ÎN  SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
IV. CONCLUZII
V. BIBLIOGRAFIE

 Oreste CALIPOLITIS
 August, 2023

 

Impactul stereotipurilor asupra persoanelor varstnice.pdf

I. INTRODUCERE
II. DESPRE STEREOTIPURI – ABORDĂRI CONCEPTUALE 
III. DISCRIMINAREA PE CRITERIUL VÂRSTEI
III. CADRU LEGISLATIV PRIVIND DISCRIMINAREA PE CRITERIUL VÂRSTEI 
IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI
V. BIBLIOGRAFIE

 Cristina Ioana RADU
Iulie, 2023

 

Perspectiva psihosociala si antropologica asupra institutionalizarii pers. varstnice.pdf

Capitolul I: Îmbătrânirea sănătoasă
Capitolul II: Instituționalizarea
2.1. Aspecte generale
2.2. Relația vârstnicului cu personalul
2.3. Relația vârstnicului cu familia
Capitolul III: Degradarea sănătății vârstnicilor instituționalizați
3.1. Vârstnicul ca entitate fizică
3.2. Stigmatizarea vârstnicilor de către personal
3.3. Îmbătrânirea într-un cămin pentru vârstnici
Capitolul IV: Analiza reglementărilor legislative din domeniu
Capitolul V: Concluzii și propuneri
Bibliografie

Șerban-Mihai MITREA
IULIE, 2023

 

Cele-mai-bune-tari-din-lume-pentru-a-imbatrani.pdf

I. Introducere
II. Cele mai bune țări unde să îmbătrânești
2.1. Țările cu cel mai bun sistem de pensii
2.2. Țări cu cele mai bune sisteme de sănătate
2.3. Țări cu cea mai bună îngrijire a persoanelor vârstnice
2.4. Țări cu cele mai mici costuri ale vieții
2.5. Țări cu cea mai bună calitate a vieții
2.6. Țări cu cea mai fericită populație
2.7. Țări cu cea mai mare speranță de viață
2.7.1. Zonele cu cei mai mulți centenari
III. Concluzii și propuneri
IV. Bibliografie

Simona NEGOESCU
Septembrie, 2023

 

2022 - Analize si studii elaborate

Deschide fisier pdf

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice pune la dispoziția publicului câteva informații referitoare la pensionarii și persoanele vârstnice din România.
OCTOMBRIE, 1 2022

Deschide fisier pdf

CAPITOL I: Politici publice de stimulare a activității de vfoluntariat în rândul persoanelor vârstnice.
CAPITOL II: Exemple de bune practici în activitatea de voluntariat.
CAPITOL III: Concluzii.
BIBLIOGRAFIE.

Dr. Elena-Lidia DINU
Septembrie, 2022

Deschide fisier pdf

I. Reglementări privind respectarea drepturilor persoanelor vârstnice.
II. Diagnoza persoanelor vârstnice dependente și respectarea drepturilor acestora.
III. Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice.
IV. Concluzii și propuneri.
Bibliografie.

Irina ENACHE
Noiembrie, 2022

2021 - Analize si studii elaborate

Deschide fisier pdf

– ANALIZĂ SOCIOLOGICĂ –
IULIE 2021

Autor: Drd. Larisa SIMION,
Sociolog expert
Coordonator: Dr. Marius-Augustin POP,
Director al Secretariatului Tehnic al CNOPPV

Deschide fisier pdf

Autor: Dr. Elena-Lidia DINU
Coordonator: Dr. Marius Augustin POP, Director al Secretariatului tehnic al CNOPPV
IUNIE, 2021

2020 - Analize si studii elaborate

Analize si studii elaborate (2019)
Analize si studii elaborate (2018)
Analize si studii elaborate (2017)
Analize si studii elaborate (2016)
Analize si studii elaborate (2015)
Analize si studii elaborate (2014)
Analize si studii elaborate (2013)
Analize si studii elaborate (2012)
Analize si studii elaborate (2010-2011)
Analize si studii elaborate (2007-2009)