Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice își desfășoară activitatea cu sprijinul Secretariatului tehnic, activitatea acestuia fiind condusă de un director.

Personalul din cadrul Secretariatului tehnic este personal contractual, încadrat în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Numărul de posturi este de 10, inclusiv funcțiile de conducere.

Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității Consiliului Național, efectuează analize și elaborează studii sociologice pe teme privind pensionarii și persoanele vârstnice.

Alina Simona NEGOESCU
Director Secretariat tehnic

I. Compartiment Financiar-contabilitate și personal

Doina BREZOIANU
Contabil șef

Sorina Marilena NEAGU
Expert gradul IA (Economist)

II. Birou Analize și studii

Dr. Elena Lidia DINU
Sef birou

Oreste CALIPOLITIS
Expert gradul  IA (Expert SSM)

Irina Elena ENACHE
Expert  gradul  IA (Sociolog)

Drd. Florenta Larisa SIMION
Expert  gradul  I (Sociolog)